Nytt från styrelsen

Information från klubbens styrelsemöten

2023-06-10:

 • Några från SMBKs och Sparreholms båtklubbs styrelser fick den 10/6 möjlighet att prova en en Strana 23 elmotorbåt i Skebokvarn. En mycket positiv upplevelse! Näst intill ljudlös och otroligt lättmanövererad. Endast en liten joy-stick för hastighet, styrning och fram/back. Tänk att kunna sitta och prata i normal samtalston och höra fåglarna och ett porlande från vattnet!

  Lite fakta:
  Längd 7m
  Djupgående 60 cm
  Vikt ca 800 kg
  Maxfart 7 knop
  Räckvidd upp till 100 NM beroende på batteristorlek och hastighet
  Pris 800 000 - 1 300 000 beroende på batteristorlek och utrustning


2023-05-10:

 • Styrelsen har skaffat en ny pirra som medlemmarna i klubben kan använda för att få med alla prylar till och från båten. Det är samma kod som till rampnyckeln :)

2023-04-20:

 • Beslut om införande av påminnelseavgift om 50kr för försenad betalning av avgift för medlemsskap, båtplats och köplats.
 • I linje med SMBKs ökade miljöarbete beslutas att 2-taktsmotorer inte längre ska tillåtas vid SMBKs bryggor. Detta gäller för nytillkommande medlemmar. SMBK skall också inventera befintligt antal 2-taktsmotorer och informera medlemmar om de negativa miljöeffekterna av 2-taktsmotorer.


2023-03-29:

 • SMBK har registrerat klubben i Flens Kommuns föreningsregister.
 • SMBK har ansökt om föreningsbidrag för anskaffning av vassklippningsaggregat  och rampreparation 2023.
 • Beslut att hålla en årlig Sjösättningsdag för SMBKs medlemmar i syfte att:
  • Ge möjlighet för medlemmar och styrelse att träffas och mingla under trevliga former
  • Hjälpa till med sjösättning för medlemmar som så önskar 
  • Årets sjösättningsdag är 3 juni.


2023-03-09:

 • Beslut om hastighetsbegränsning till 3 knop i hamnområdet
 • Ny roll i SMBK inrättad: Miljö- och Hållbarhetsansvarig. Rekrytering påbörjad.


2023-02-16:

 • Angående Flens Kommuns förfrågan om SMBK kan ta emot kommunens båtägare från inre kanalen. Kommunen har tagit tillbaka sitt erbjudande att stå för erforderlig brygganläggning. SMBK har inte möjlighet att själv finansiera detta och bordlägger därför frågan.
 • SMBK har (efter 65 år) fått till stånd ett arrendeavtal med Flens Kommun om hamnområdet.


2023-01-12:

 • SMBK har fått förfrågan från Flens Kommun om att ta över kommunens båtplatser i den inre kanalen i Skebokvarn (26 st) på grund av att djupet i kanalen succesivt minskar och muddring är inte aktuellt. Kommunen står för erforderlig utbyggnad av SMBKs bryggor. Dialog med kommunen om denna plan inleds i slutet av januari.
 • Årsmöte 2023 fastställt till 23 mars kl 19:00 i Skebokvarnsgården. 
 • Planerade aktiviteter under 2023:
  • Nya båtplatser/bryggor enligt punkt ovan
  • Komplettering av stolpar för befintlig brygga
  • Reparation av ramp
  • Nya bojar
  • Elinstallation
  • SMBK medarrangör för föredrag om malen i Skebokvarnsgården 2 mars kl 18:00. Öppet för alla.