Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer

2023

Ordförande: Anders Enkvist 076-631 98 11, nikkivovven1@gmail.com

Sekreterare: Tommy Löfgren 070-464 66 43, segerdahlbyggkonsult@gmail.com

Kassör: Johan Sallros 070-6738394, johan.sallros@icloud.com

Ledamot: Christer Alexandersson 070-2095074, christer1949@hotmail.com

Ledamot: Patrik Hård 070-424 43 00, Patrik.Hard@gnestabergbyggare.se

Suppleanter: Håkan Karlsson & Johan Thor
Valberedning: Jan Cronler, Anette Enkvist och Thomas Åkerblom

Bryggvakter: Thomas Åkerblom, Christer Alexandersson