Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer

2022

Ordförande: Lennart Gustafsson 070-2643506
Sekreterare: Anders Reutermo 0705-716946
Kassör: Johan Sallros 070-6738394
Ledamot: Christer Alexandersson 070-2095074
Ledamot: Kari Peura 070-5717613

Suppleanter: Håkan Karlsson & Johan Thor
Valberedning: Micke Andersson, Anders Enkvist
Bryggvakter: Thomas Åkerblom, Christer Alexandersson

Stående f v: Lennart Gustafsson, Johan Sallros, Håkan Karlsson, Kari Peura och Anders Reutermo

Sittande f v: Thomas Åkerblom och Christer Alexandersson