Klubbinfo

Klubbinfo 2022

Skebokvarns Motorbåtsklubb önskar alla medlemmar och gäster
en skön båtsommar 2022

Avgifter 2022

Rampnyckel
Nyckel till grinden finns i nyckelskåpet på sjöboden ( kodlås )
Som gäst kan du lösa säsongskort för att utnyttja rampen obegränsat eller betala 60kr per användande, se tabell nedan.

För Medlemmar


Medlemsavgift 300:-
Båtplats:  
Liten 400:-
Mellan 500:-
Stor 600:-


Uppläggning sommar (Endast för medlemmar) 400:-

För Gäster


Rampavgift
per tillfälle 60:-
säsongkort 500:-
Vagnhyra* 100:-
Uppställning vagn, sommar* 300:-
Uppläggning vinter*
Liten båt 300:-
Stor båt 400:-
* gratis för medlemmar

Nyckel till ramp och säsongskort finns hos
Christer Alexandersson, Kolgårdsvägen 9, Skebokvarn, 070-2095074
Thomas Åkerblom, Midgårdvägen 5, Skebokvarn, 076-7765183

Klubbens bankgiro: 5159-7086
Swish nr. 123 623 22 43 (kom ihåg att skriva ditt namn)

Några trivselregler


SMBK värnar om ett aktivt och rättvist båtliv. För att ge så många som möjligt chansen att uppleva Båvens fina vatten har vi några enkla regler.


Användandet av sjösättnings och uppdragningsramp sker på egen risk.


Se till att din båt är ordentligt förtöjd. Det kan blåsa upp ordentligt även i Kvarnsjön! Skador som uppstår förorsakade av båtägaren ersättes av denne.


Kontrollera att din båtvagn och eventuella pallbockar är märkta med ditt namn och att vagnen kan flyttas när vi behöver klippa gräs etc.


Vi uppskattar alla en rent och städad hamn. Använd gärna sopkärlet som står vid infarten till hamnområdet.


Båtplatserna är till för att användas och det är många i kö för att få denna möjlighet - om du inte har möjlighet att utnyttja din plats under året ska du meddela någon i styrelsen. En båtplats som inte används under året, utan överenskommelse med styrelsen, återgår till klubben och medlemskapet upphör.


Båtplatsen får inte lånas ut eller överlåtas utan styrelsens medgivande.