Klubbinfo

Klubbinfo

OBS! Årsmötet är flyttat till lördagen 13 april kl 1500 i Skebokvarns bygdegård.

Rampnyckel
Nyckel till grinden finns i nyckelskåpet på sjöboden ( kodlås )
Som gäst kan du lösa säsongskort för att utnyttja rampen obegränsat eller betala 60kr per användande, se tabell nedan.

För Gäster


Rampavgift
    per tillfälle 60:-
    säsongkort 500:-


Vagnhyra* 100:-
Uppställning vagn, sommar* 300:-
Uppläggning vinter* 400:-

* gratis för medlemmar

Nyckel till ramp och säsongskort finns hos
Christer Alexandersson, Kolgårdsvägen 9, Skebokvarn, 070-2095074
Thomas Åkerblom, Midgårdvägen 5, Skebokvarn, 076-7765183

Klubbens bankgiro: 5159-7086
Swish nr. 123 623 22 43 (kom ihåg att skriva ditt namn)

För närvarande finns det tyvärr inga lediga båtplatser. Är du intresserad av  att ställa dig i kö kan du kontakta Johan Sallros, 070-673 83 94. Köavgiften är 100kr per år från och med 2023. 

För Medlemmar


Medlemsavgift 500:-
Båtplats:  
     Liten 400:-
     Mellan 500:-
      Stor 600:-


Uppläggning sommar (Endast för medlemmar) 400:-

Några trivselregler


SMBK värnar om ett aktivt och rättvist båtliv. För att ge så många som möjligt chansen att uppleva Båvens fina vatten har vi några enkla regler.


Användandet av sjösättnings och uppdragningsramp sker på egen risk.


Se till att din båt är ordentligt förtöjd. Det kan blåsa upp ordentligt även i Kvarnsjön! Skador som uppstår förorsakade av båtägaren ersättes av denne.


Kontrollera att din båtvagn och eventuella pallbockar är märkta med ditt namn och att vagnen kan flyttas när vi behöver klippa gräs etc.


Vi uppskattar alla en rent och städad hamn. Använd gärna sopkärlet som står vid infarten till hamnområdet.


Båtplatserna är till för att användas och det är många i kö för att få denna möjlighet - om du inte har möjlighet att utnyttja din plats under året ska du meddela någon i styrelsen. En båtplats som inte används under året, utan överenskommelse med styrelsen, återgår till klubben och medlemskapet upphör.


Båtplatsen får inte lånas ut eller överlåtas utan styrelsens medgivande.